Privacyverklaring online panel van Akwa GGZ

Online panel van Akwa GGZ

Akwa GGZ beheert dit panel. Dit panel is een groep zorgprofessionals die zich vrijwillig hebben aangemeld voor deelname aan enquêtes van Akwa GGZ. De enquête is een vragenlijst die je digitaal invult. Ook is het mogelijk dat, aansluitend op een enquête, panelleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan bijvoorbeeld een groepsgesprek of een interview.

Verzamelen en gebruik van gegevens

Voor de uitvoering van onze onderzoeken hebben wij jouw gegevens nodig. Sommige gegevens gebruiken wij voor alle onderzoeken. Daarom vragen we deze gegevens als je je aanmeldt voor het panel. Zo hebben wij jouw e-mailadres nodig om je uit te kunnen nodigen voor een onderzoek. Voor de afzonderlijke onderzoeken stellen wij je vragen en verwerken wij de antwoorden tot de mening van alle deelnemers van het panel. Deze gegevens presenteren wij zo dat antwoorden in onze rapporten nooit herleidbaar zijn naar personen.

Functionaris gegevensbescherming

Meer weten?